hằng số điện môi

 
 

Hằng số điện môi của vật liệu

Hằng số điện môi của vật liệu Dielectric values (DK-Value) Lực tương tác giữa các vật mang điện phụ thuộc vào môi trường xung quanh chúng. Thí nghiệm chứng tỏ rằng, ở một khoảng cách nhất định, lực Coulomb giữa hai điện tích đặt trong điện môi đồng chất nhỏ hơn lực tác dụng giữa chúng trong chân không ε lầnXem thêm

Call Now Button